Klachten
Mocht je na ontvangst van je bestelling niet tevreden zijn, stel Happy busy daarvan dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering schriftelijk (via email) en beargumenteerd op de hoogte, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.
Eventuele klachten kunnen worden gericht aan Happy busy via het mailformulier of via de email.
Wij zullen uiteraard altijd proberen om eventuele klachten in alle redelijkheid op te lossen.